Учебни планове от I до IV клас за учебната 2020/2021 г.

Училищни учебни планове I-IV клас

Училищни учебни планове V-VII клас

Учебни планове от VIII  до XII клас за учебната 2020/2021 г.

Училищни учебни планове VIII клас

Училищни учебни планове IX клас

Училищни учебни планове X клас

Училищни учебни планове XI клас

Училищни учебни планове XII клас