Учебни планове за учебната 2021/2022 г.

Учебни планове от I до IV клас за учебната 2021/2022 г.


Училищен учебен план I – IV клас

Училищен учебен план V – VII клас

Училищен учебен план VIII клас – специалност „Приложно програмиране“

Училищен учебен план VIII клас – специалност „Малък и среден бизнес“ ЗФО

Училищен учебен план IХ клас – специалност „Малък и среден бизнес“

Училищен учебен план IХ клас – специалност „Приложно програмиране“

Училищен учебен план IХ клас – специалност „Малък и среден бизнес“ – ЗФО

Училищен учебен план Х клас – специалност „Приложно програмиране“

Училищен учебен план Х клас – специалност „Малък и среден бизнес“ – ЗФО

 Училищен учебен план ХI клас – специалност „Малък и среден бизнес“

Училищен учебен план ХI клас – специалност „Малък и среден бизнес“ ЗФО

Училищен учебен план ХI клас – специалност „Приложно програмиране“

Училищен учебен план ХII клас – специалност „Приложно програмиране“
Учебни планове за учебната 2020/2021 г.

Учебни планове от I до IV клас за учебната 2020/2021 г.


Училищни учебни планове I-IV клас

Училищни учебни планове V-VII клас


Учебни планове от VIII  до XII клас за учебната 2020/2021 г.


Училищни учебни планове VIII клас

Училищни учебни планове IX клас

Училищни учебни планове X клас

Училищни учебни планове XI клас

Училищни учебни планове XII клас