График за изпити – самостоятелна и задочна форма на обучение за учебната 2019/2020 година

Заповед самостоятелна форма – график за изпити

Заповед задочна форма – график за изпити

График на очни занятия – задочна форма на обучение за учебната 2019/2020 година

График на очни занятия за VIII клас задочна форма на обучение – първа сесия

График на очни занятия за IX клас задочна форма на обучение – първа сесия

График на очни занятия за XI клас задочна форма на обучение – първа сесия

График на очни занятия за XII клас задочна форма на обучение – първа сесия

График за консултации за учебната 2020/2021 година

График за провеждане на консултации с ученици

График за провеждане на допълнителен час по Физическо възпитание и спорт за учебната 2020/2021 година

График за провеждане на допълнителен час по Физическо възпитание и спорт