График за изпити – самостоятелна и задочна форма на обучение за учебната 2021/2022 година

Заповед задочна форма – график за изпити

Заповед самостоятелна форма – график за изпити


График на очни занятия – задочна форма на обучение за учебната 2021/2022 година

График на очни занятия за VIII клас задочна форма на обучение – втора сесия

График на очни занятия за IX клас задочна форма на обучение – втора сесия

График на очни занятия за X клас задочна форма на обучение – втора сесия

График на очни занятия за XII клас задочна форма на обучение – втора сесия


График за консултации за учебната 2021/2022 година

График за провеждане на консултации с ученици


График за провеждане на допълнителен час по Физическо възпитание и спорт за учебната 2021/2022 година

График за провеждане на допълнителен час по Физическо възпитание и спорт

Графици за проектни дейности от 1 до 4 клас за учебната 2021/2022г.

График 1 клас

График 2 клас

График 3 клас

График 4 клас